ANACHRONISMS – Galerie Helder

 

ANACHRONISMS – Gallery Helder, The Hague (NL)

Groupshow, curated by Ton Kraayeveld

12 Jan. – 13 Feb. 2019, Opening: 12 Jan., 16 h.: Lucette ter Borg

Artists: Maarten Janssen, Ton Kraayeveld, Tonio de Roover, Tanja Smit, Jean-Pierre Zoetbrood

‘ANACHRONISMS’ is te duiden als een kunstconcept dat onder meer gekenmerkt wordt door herhaling en vertraging, welke haaks staan op de huidige tijdgeest van snelheid, vluchtigheid en technologische vernieuwing. Een zekere mate van bewust ingezette obsessie en monomanie is herkenbaar in het werk van alle in deze tentoonstelling samengebrachte kunstenaars. De desondanks onmiskenbaar in de werken aanwezige esthetiek ontstaat hier meer als het bijproduct van een gevolgd procedé dan als het gevolg van een nadrukkelijk nagestreefd doel. Het anachronisme uit de tentoonstellingstitel wordt eerder opgevoerd als een inhoudelijk dan als een esthetisch statement. Het gaat misschien wat ver om die uitgesproken weerstand te omschrijven als engagement, maar die kan wel worden beschouwd als een mechanisme waarmee kunst en kunstwerk zelf worden ondervraagd en waarmee het werk van deze kunstenaars juist actueel is.

‘In het gewone leven geldt een anachronisme als iets negatiefs. Een belediging – je bent een anachronistisch schrijver. Daarmee diskwalificeer je jezelf. Maar ik vind het geen belediging, zeker niet in de kunst en literatuur. Een anachronisme is een geuzennaam – zo heeft althans Ton het hier bedoeld. En ik wil die geuzennaam uitbreiden. Weg van dat negatieve. Ik wil er een pleidooi van maken, voor meer anachronismen, voor meer mensen die naast de tijd leven, voor meer kunst die zich niet met de tijdgeest bezig houdt, voor meer aandacht en concentratie én voor meer verbeelding. Dus laat die balpen opduiken in een lang verleden. Gebruik de stille schilderkunst in een tijd die altijd maar vooruit wil en meer. Kijk goed, luister goed, en werk nauwgezet en vurig door’.

Lucette ter Borg (citaat openingsspeech)

STADSWERKEN

S T A D S W E R K E N – Ton Kraayeveld

Dordrechts Museum – 7 dec. 2018 t/m 5 mei 2019

In 2017 werd Ton Kraayeveld benoemd tot de eerste Stadskunstenaar van Dordrecht. Afgelopen twee jaar heeft hij de stad en haar inwoners op verrassende wijze geobserveerd en vastgelegd op papier. Het Dordrechts Museum toont deze werken in een tentoonstelling ‘STADSWERKEN’ die vanaf 8 december 2018 te zien is.

Als Stadskunstenaar maakte Ton Kraayeveld onder andere een serie aquarellen van toevallige voorbijgangers. De vluchtigheid van de aquareltechniek blijkt zich goed te lenen voor het vastleggen van alledaagse handelingen zoals het gebruik van een mobieltje, het maken van selfies of het uitlaten van de hond.

Daarnaast o.a. een serie werken als ‘city twins’ over de merkwaardige gewoonte om van alles altijd twee exemplaren te etaleren in tuinen, op balkons, in vensters of op publieke plekken in de stad.

 

Wallpainting Energiehuis – 16 november 2018

Wallpainting Synode

 

 

 

Ode to the Synode

400 years ago the City of Dordrecht was the centre of Europe. More than 100 theologists, professors and politicians gathered for the Dordtse Synode, an international theological conference which was of major influence on Dutch history, language, culture and common values. The importance of this conference is celebrated this year with many cultural events relating to the synode in a festival Ode aan de Synode in three themes: language, identity and hospitality.

Ton Kraayeveld’s mural ‘Wallpainting Synode’ was developed as a work in commission relating to the synode conference 400 years ago. The mural is situated on the façade of the ‘Energiehuis’, the city’s major cultural centre which is home for various theatre stages and cultural institutions. In it’s words (in English here – now – as – then – so – later – this) the work relates to the actual moment of being present in time and place in relation to possible moments in past and future, as well as that it points to performances and events acually taking place inside of the building. In it’s deliberate choice for Dutch language the work also refers to the first translation of the bible in Dutch language which was a major achievement of the Dordtse Synode back in 1618.

Stadskunstenaar 2017 & 2018, Dordrechts Museum, dec. 2018

DORDRECHTS MUSEUM  –  7 December 2018 t/m  5 mei 2019

STADSWERKEN – Ton Kraayeveld Stadskunstenaar

 

Ton Kraayeveld is in 2017 benoemd tot de eerste Stadskunstenaar van Dordrecht. De afgelopen twee jaar heeft hij de stad en haar inwoners op verrassende wijze geobserveerd en vastgelegd op papier. Het Dordrechts Museum toont deze werken in een tentoonstelling die vanaf 8 december 2018 te zien is.