Projects

Facts.Figures

FACTS.FIGURES

MOP Projects GALLERY / PROJECT ROOM
29/06/06 – 16/07/06

FACTS.FIGURES
Guillaume Bijl, Ton Kraayeveld, Frans van Lent, Zeger Reyers, Ad Schouten
Curated: Frans van Lent, Ton Kraayeveld
Co-ordinated: Adam Norton, Claire Taylor

‘FACTS.FIGURES’ is the title of an exhibition in gallery MOP Projects in Sydney Australia from June 29 till July 16 2006.
The project is being designed on demand of the organisers of MOP Projects by Dutch artists Frans van Lent and Ton Kraayeveld as a group show.

In FACTS.FIGURES an integrated exhibition concept has been formulated in which the (pseudo) documentary character of art is an important issue.

The ‘FACTS’ stand for concrete reality, which is the starting point for all artists, whereas the ‘FIGURES’ capture the final shape of their works.

Smaller or greater manipulations belong to the instruments which all artists have at their disposal regarding their personal intentions.

The field of tension lies between on one hand the form of art that presents itself in disguise as reality and on the other hand the reality presenting itself in a manipulated shape as a work of art. In other words an analysis with the purpose of presenting reality in an intensified form as art of an analysis aiming to reflect or comment on reality as it appears.

Artists: Guillaume Bijl (B), Ton Kraayeveld (NL), Frans van Lent (NL), Zeger Reyers (NL), Ad Schouten (NL).

Info:
www.inenuitzicht.com      www.mop.org.au

MOP Room 16, Level 2, 617 Elizabeth Street, Redfern, Sydney Australia 2016

Nederlands

MOP Projects GALLERY / PROJECT ROOM
29/06/06 – 16/07/06

FACTS.FIGURES
Guillaume Bijl, Ton Kraayeveld, Frans van Lent, Zeger Reyers, Ad Schouten
Samenstelling: Frans van Lent, Ton Kraayeveld
Coördinatie: Adam Norton, Claire Taylor

‘FACTS.FIGURES’ is de titel van een tentoonstellingsproject van 29 juni t/m 18 juli 2006 in galerie/projectruimte MOP Projects in Sydney, Australië.
Het project wordt op uitnodiging van de organisatoren van MOP samengesteld in de vorm van een groepstentoonstelling door Frans van Lent en Ton Kraayeveld.

Een tentoonstellingsconcept waarin het (pseudo) documentair karakter van kunst een belangrijk gegeven is geformuleerd in de gekozen titel ‘FACTS.FIGURES’.

De begrippen uit de titel geven het kader aan waarbinnen de bijdragen van de deelnemende kunstenaars zich zullen bewegen.
De ‘FACTS’ staan voor de concrete werkelijkheid, voor de materiële wereld van de dingen los van interpretaties. De ‘FIGURES’ voor de subjectieve vorm die ergens ligt tussen de uitersten van een objectiverende getalsmatige abstractie zoals in schema’s of modellen en een individuele beeldtaal ontwikkeld vanuit de logica van het persoonlijke artistieke proces.

Grotere of kleinere manipulaties behoren tot de instrumenten die de kunstenaar ter beschikking staal al naar gelang hun intenties. Het spanningsveld ligt tussen enerzijds een vorm van kunst die zich als het ware in vermomming als werkelijkheid presenteert (documentair) en daartegenover een werkelijkheid die zich in gemanipuleerde vorm als kunst zal presenteren (pseudo-documentair). Oftewel aan de ene kant een analyse met als doel de werkelijkheid in geïntensiveerde vorm te benoemen als kunstwerk en aan de andere kant een analyse met als doel de aangetroffen vorm te benoemen als kunstwerk en aan de andere kant een analyse met als doel de aangetroffen werkelijkheid te voorzien van een bepaalde reflectie of commentaar.

Kunstenaars: Guillaume Bijl (B), Ton Kraayeveld (NL), Frans van Lent (NL), Zeger Reyers (NL), Ad Schouten (NL).

Info:
www.inenuitzicht.com>
www.mop.org.au>

MOP Room 16, Level 2, 617 Elizabeth Street, Redfern, Sydney Australia 2016