Act of Presence – Galerie Sanaa

                 

Act of Presence – Galerie Sanaa, 21/09 t/m 22/10/2022

Act of Presence heet de tentoonstelling van Ton Kraayeveld in Galerie Sanaa. De titel werd ontleend aan een aantal schilderijen waarin korte woorden, vaak gerelateerd aan tijd en ruimte, zich kloksgewijs roterend over het doek lijken te bewegen.
Vincent van Gogh duikt op in China als het archetype van de schilder die onderweg is met schilderspullen onder zijn arm, naast Mao Zedong of Boeddha, om met verwondering naar die nieuwe wereld te kijken. Figuratie en abstractie, taal en beeld, komen samen in Kraayeveld’s werk in voorstellingen ontleend aan indrukken uit de werkelijkheid die hij opdeed tijdens reizen of artist-in-residence projecten, zoals o.a. bij een oriënterend bezoek aan China in 2018.
Tijd en ruimte zijn vloeibare begrippen en visueel anachronisme is normaal in het werk van Ton Kraayeveld. Hier en nu verbindt zich naadloos met daar en ver, toen en later.

Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt het boek LABYRINTH met een uitgebreid overzicht van het werk van Ton Kraayeveld.