ANACHRONISMS – Gallery Helder, The Hague (NL)

Groupshow, curated by Ton Kraayeveld

12 Jan. – 13 Feb. 2019, Opening: 12 Jan., 16 h.: Lucette ter Borg

Artists: Maarten Janssen, Ton Kraayeveld, Tonio de Roover, Tanja Smit, Jean-Pierre Zoetbrood

‘ANACHRONISMS’ is te duiden als een kunstconcept dat onder meer gekenmerkt wordt door herhaling en vertraging, welke haaks staan op de huidige tijdgeest van snelheid, vluchtigheid en technologische vernieuwing. Een zekere mate van bewust ingezette obsessie en monomanie is herkenbaar in het werk van alle in deze tentoonstelling samengebrachte kunstenaars. De desondanks onmiskenbaar in de werken aanwezige esthetiek ontstaat hier meer als het bijproduct van een gevolgd procedé dan als het gevolg van een nadrukkelijk nagestreefd doel. Het anachronisme uit de tentoonstellingstitel wordt eerder opgevoerd als een inhoudelijk dan als een esthetisch statement. Het gaat misschien wat ver om die uitgesproken weerstand te omschrijven als engagement, maar die kan wel worden beschouwd als een mechanisme waarmee kunst en kunstwerk zelf worden ondervraagd en waarmee het werk van deze kunstenaars juist actueel is.

‘In het gewone leven geldt een anachronisme als iets negatiefs. Een belediging – je bent een anachronistisch schrijver. Daarmee diskwalificeer je jezelf. Maar ik vind het geen belediging, zeker niet in de kunst en literatuur. Een anachronisme is een geuzennaam – zo heeft althans Ton het hier bedoeld. En ik wil die geuzennaam uitbreiden. Weg van dat negatieve. Ik wil er een pleidooi van maken, voor meer anachronismen, voor meer mensen die naast de tijd leven, voor meer kunst die zich niet met de tijdgeest bezig houdt, voor meer aandacht en concentratie én voor meer verbeelding. Dus laat die balpen opduiken in een lang verleden. Gebruik de stille schilderkunst in een tijd die altijd maar vooruit wil en meer. Kijk goed, luister goed, en werk nauwgezet en vurig door’.

Lucette ter Borg (citaat openingsspeech)