Nieuwe Werk is een andere naam voor het Rotterdamse Scheepvaartkwartier. Mede in die wijk gefotografeerde hoofden -portret, sluitsteen, monument, ornament of fantasiefiguur- vormen de context van de groepstentoonstelling » Nieuwe Werk « in Hilton Art Lab(oratorium). Maarten Janssen vroeg zeven kunstenaars te reflecteren op dit gegeven met bestaand werk en met nieuw werk in situ.

Met werken van: Anuli Croon, Charlotte Schleiffert, Jannes Linders, Johan Kleinjan, Juul Kraijer, Petra Trenkel, Ton Kraayeveld + Maarten Janssen (samenstelling).