SUITE: CHECK MATE! en TATO(A)GE  
Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de feestelijke opening van 2 tentoonstellingen in Pictura, Dordrecht.
Opening op zaterdag 1 april om 16 uur.
Drie gezamenlijke tekenprojecten onder één dak! De tentoonstellingen zijn te zien van 1 april t/m 7 mei.
De tentoonstelling TATO(A)GE een samenwerkingsproject tussen collega-kunstenaars Geerten Ten Bosch, Tanja Smit en mijzelf.

Het Project TATO(A)GE

Mede onder invloed van corona lockdowns en de daaruit volgende relatieve stilstand van kunst en cultuurwereld, bedachten drie kunstenaars, t.w. Geerten Ten Bosch, Tanja Smit en Ton Kraayeveld een doorgaand tekenproject waarbij het de intentie was om een serie gezamenlijke tekeningen te maken.

Werkwijze was als volgt: Tekeningen aangevangen door een van de kunstenaars werden in een roulerend systeem aan elkaar doorgegeven voor een volgende ingreep, waarbij de uiteindelijke tekening door elk van de kunstenaars betekend was. Alles was toegestaan: verschillende teken- en schildertechnieken, versnijden, weghalen, toevoegen door collageachtige ingrepen, etc. De onvoorspelbaarheid van elkaars aanvullingen maakte het experiment tot een boeiend proces dat leidde tot onverwachte en vaak verrassende resultaten.

In de uiteindelijke titel van het project werden de voorste letters van de voornamen van de drie kunstenaars gecombineerd: TATO(A)GE. Als individuele kunstwerken zijn deze tekeningen niet langer te beschouwen. Soms is sprake van een licht surrealistisch karakter dat in meerdere werken optreedt met een inhoud die gelaagd of vloeibaar is, waarbij het handschrift van de individuele kunstenaars soms nog wel en soms niet te herkennen is.